Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – borpont.com webáruház

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Varga Zoltán Gábor EV, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) és az általa üzemeltetett www.borpont.com weboldalon található webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kiskereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) között létrejött szerződéses jogviszony feltételeit tartalmazza az alábbiak szerint.

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Eladó) adatai:

Név: Varga Zoltán Gábor EV.
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 47/B 2/5. 
Adószám: 65899942-2-26
Nyilvántartási száma: 29312086
E-mail: [email protected]

2. Általános rendelkezések

2.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.borpont.com weboldalon található webáruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A Webáruházban történő
vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza.

2.2 A www.borpont.com oldalon történő regisztrációval, illetve vásárlással (mindkét esetben) a felhasználó elfogadja jelen ÁSZF feltételeit. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem. A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
Vásárolni regisztrált személyként (magán és jogi is), illetve „vendégként” is tudnak.
Jogi személy vásárlása esetén az adószám megadása kötelező.

2.3 Az Eladó ügyfélszolgálatainak elérhetősége:

E-mail cím: [email protected]

Telefon: +36 70 324 2309

3. Regisztráció, bejelentkezés

3.1 Webáruházunkban csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek és cégek vásárolhatnak végfelhasználóként. A webáruház tevékenységet folytat.

3.2 A rendelés megkezdéséhez előzetes regisztráció nem szükséges.

3.3 Az Eladót nem terheli felelősség a Vásárló által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, hibákért.
Az Eladó nem tartozik felelősséggel azért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az Eladónak nem felróható okból harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik.

4. Vásárlás menete

4.1 Értékesített termékek, eladási árak

4.1.1 A Webáruházban szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Vásárló a konkrét árucikk információs oldalán ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért sem az Eladó nem tartozik felelősséggel.

4.1.2 A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett, fizetendő bruttó ár, az ÁFA-t tartalmazza. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit, ugyanakkor magukban foglalják a csomagolási költségeket.

4.1.3 Áraink tájékoztató jellegűek, fenntartjuk a jogot azok módosítására a mindenkori beszállítási árak változásának függvényében. A végső eladási ár a megrendelés visszaigazolásakor, illetve szerződés megkötésekor kerülnek meghatározásra.

4.1.4 Amennyiben az áru mellett hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel arra az esetre, ha nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre -, az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni.
Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

4.2 Megrendelés

4.2.1 A Vásárló a Webáruházban megrendelést, a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezését, majd a „Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően tud leadni. A Kosár menüpont, majd a Pénztár menüpont alatt a Vásárló kiválaszthatja a termék szállítási és fizetési feltételeit, illetve ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját. A vásárló megrendelését ezt követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással adja le.

4.2.2 A megrendelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.

4.2.3 Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló megrendelését a Webáruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. A megrendelést követően a Vásárló egy számítógépes rendszer által automatikusan generált és kiküldött levelet kap a regisztráció során megadott e-mail címre, a rendelés fogadásáról. Az automatikus visszaigazoló e-mail üzenet csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti a megrendelés 4.2.4. pont szerinti megerősítését. Az automatikus visszaigazoló levél nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van.

4.2.4 Az Eladó a megrendelés beérkezését követően legkésőbb – az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével – 96 órán belül e-mail vagy telefonos megkeresés útján tájékoztatja az ügyfelet, hogy a megrendelni kívánt termék(ek) készleten van(nak)-e. Ha igen, megerősíti a megrendelést, és tájékoztatja a Vásárlót a termék szállításának vagy személyes átvételének várható időpontjáról.

4.2.5 Nem minősül a megrendelés 4.2.4. pont szerinti megerősítésének az Eladó olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról, vagy a 4.1.3. pontban foglaltakról értesíti.

4.3. Szerződés megkötése, létrejötte

4.3.1 Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenet (4.2.3. pont) érkezett meg, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.

4.3.2 A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését a 4.2.4. pontban foglaltak szerint megerősítette.

4.3.3 A megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3 Szerződés megkötése, létrejötte

4.3.1 Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenet (4.2.3. pont) érkezett meg, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek.

4.3.2 A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését a 4.2.4. pontban foglaltak szerint megerősítette.

4.3.3 A megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.4. Fizetés

4.4.1 A „Megrendelés véglegesítése” gombra történő kattintással a Vásárló szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá – a megrendelés Eladó általi, 4.2.4. szerinti megerősítését követően – fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.4.2 A Vásárló fizetési kötelezettségének kétféle módon tehet eleget:

  1. az Eladó által e-mail útján közölt bankszámlaszámra történő előre átutalással.
  2. utánvéttel az áru átvételekor (készpénzben vagy bankkártyával a futárnak).

4.4.3 A fizetési módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Kosár” menüpont alatt választhatja ki.

4.4.4 A kiszállított árucikk az Eladó tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

4.5. Szállítás

A megrendelt termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontjáról az Eladó a megrendelés megerősítésében tájékoztatja a Vásárlót.
Az Eladó fenntartja magának a jogot a www.borpont.com oldalon található termék információs lapján,
illetve a megrendelés megerősítésében feltüntetett szállítási határidőtől eltérjen, azzal,
hogy az Eladó arról haladéktalanul értesíti a Vásárlót.

4.5.1 Házhoz szállítás

Az Eladó Magyarországon futárral , Szeged területén – saját gépkocsival/futárral – vállal házhoz szállítást.
A házhoz szállítás 20.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.
Egyéb esetekben – vásárlási érték szerint – díjköteles.
A megrendelt áru(k) házhoz szállításának várható időpontjáról az Eladó tájékoztatja a Vásárlót.
Az ügyfél hibájából eredő sikertelen házhozszállítás esetén Vásárló 8 napon belül köteles megtéríteni a szállítási költséget.

4.5.2 A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.

5. Fogyasztó elállási joga

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a www.borpont.com webáruházban vásárolt termékek tekintetében.
A Polgári Törvénykönyv szerint Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

5.1 Elállási jog gyakorlásának határideje

A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja (4.3.1. pont), és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A termék átvételének napja:

  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
  • a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napját kell tekinteni.

5.2. Elállási jog gyakorlásának módja

5.2.1. A fogyasztó az elállási jogát az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Az elállási nyilatkozatot Vásárló az alábbi úton juttathatja el az Eladó részére: e-mailben: [email protected] email címre.

5.2.2 Határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az elállási jog gyakorlását, ha a fogyasztó az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt az Eladó részére elküldi.

5.2.3 Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a fogyasztó részéről (Ptk. 1:5. §)

5.3 Az elállás következményei

5.3.1 Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. A fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
Éppen ezért csak bontatlan és sértetlen csomagolású, nem használt terméket veszünk vissza!

5.4. Az Eladó és a Vásárló kötelezettségei elállás esetén

5.4.1 Az Eladó kötelezettségei
Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Termék adásvételi szerződése esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha az Eladó kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket az Eladó kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, az Eladó saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb
30 kg súlyú, illetve 3 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetők vissza.

5.4.2 A fogyasztó kötelezettségei
A fogyasztó elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az
Eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt nem teljesítünk. A visszaküldés költségeit a Vásárló köteles viselni. Amennyiben az Eladó a
Vásárló (fogyasztó) kifejezett kérésére a szerződés szerint nyújtandó szolgáltatást a fogyasztót megillető elállási jogra nyitva álló 14 napos határidő előtt kezdi meg, és fogyasztó a 14 napos határidőn belül mégis élni kíván elállási jogával, a fogyasztó köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit, amelyet a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta.

6. Felelősség

6.1 A webáruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat, amelyet belépéskor igazolnia kell az: elmúltam 18 éves gombra kattintással. A valós adatok megadásáért felelősséggel tartozik.

Az Eladót nem terheli felelősség a Vásárló által megadott nem valós adatokért.

6.2 Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

6.3 A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat.

6.4 Az Eladó minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért.
A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.
Az Eladó a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik
az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

6.5 Az Eladó a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.borpont.com oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért.
Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

6.6 Az Eladó nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért.

A Vásárló az Eladó honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

7. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

7.1 Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.2 Kellékszavatosság

A Vásárló (jogosult) hibás teljesítés esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni az Eladóval írásban, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A termék jellegéből adódóan Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3 Termékszavatosság

Az Eladó által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti. A fogyasztó Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a fogyasztónak kell bizonyítania.

7.4 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.5 Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül. A Polgári Törvénykönyv szerint Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

7.6 Szavatosság bejelentése

A szavatossági igény bejelentésének módja:
Írásban történő bejelentés:
A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét az Eladónak küldött levélben (cím: 6726 Szeged, Bérkert u. 47/B 2/5) vagy elektronikus levélben ([email protected]). A levélnek tartalmaznia kell: a vásárló nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát,
a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

7.7 Jótállás

Az Eladó a forgalmazott borok tekintetében jótállásra nem köteles, mivel a borok nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

8. Reklamáció, kifogás, panasz, jogérvényesítés

Kérjük, a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak írásban (e-mail) haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételét követő 24 órán belül bejelenteni reklamációját. A nem megfelelő termék(ek)et díjmentesen cseréljük. Bármilyen egyéb panaszt írásban kérünk megküldeni vagy az [email protected] e-mail címünkre.

9. Adatvédelem

Az Eladó a regisztrációkor, illetve megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vásárlótól, amelyek a rendelés lebonyolításához feltétlenül szükségesek.
Ezeket az adatokat harmadik fél számára sem az Eladó nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik.
Ön adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését az adatkezelőnél. Az adatkezelő elérhetőségei: E-mail: [email protected]
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa a törvény adta lehetőségek keretein belül, amelyről Vásárló részére értesítést küld.

10. Egyebek

10.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért az Eladó csak azon esetekben vállal kötelezettséget, amelyekért jogszabály kötelezi.

10.2 Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladónak. Amennyiben az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találják, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.

10.3 Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, kivéve azokat, amelyeknél jogszabály tiltja.

Záró rendelkezések

Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Eladó regisztrált székhelye. E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett. A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jog jogosultja az Eladó.
A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, amelyek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

  • Szeged Megyei Jogú Város Jegyzői Iroda (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. telefon: +3662 564-124)
  • Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (6721 Szeged, Rákóczi tér 1/a telefon: +3662 562-603)
  • Csongrád Megyei Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. telefon:+3662 486-987)